CIIRC nově součástí TAH: významný milník pro interdisciplinární spolupráci v ČR

0
622
Zdroj: TAH

Dne 14. prosince se v Technologickém centru UMPRUM konala zahajovací akce, která představila nově vzniklé Technology, Arts, Humanities creative and innovation centre (TAH). Tato událost zaznamenala úspěšné spuštění kreativního a inovačního centra, představujícího významný milník v podpoře mezioborové a mezisektorové spolupráce v České republice a jsme moc rádi, že Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky může být jeho součástí. Za CIIRC se této akce účastnila prof. Olga Štěpánková, vedoucí oddělení biomedicínského inženýrství a asistivní technologie.

Co je TAH a jaké jsou jeho cíle?

TAH, neboli Technology, Arts, Humanities creative and innovation centre, je dynamická a inkluzivní platforma, která vznikla s cílem podporovat interdisciplinární spolupráci v oblastech nových technologií, umění, designu, humanitních a společenských věd napříč celými regiony ČR. TAH spojuje téměř třicítku výzkumných institucí, zahrnující univerzity, ústavy AV ČR, umělecké vysoké školy, technologické instituty, a nejen humanitní a společenskovědní fakulty.

Cíle TAH:

  • Interdisciplinarita pro rozvoj inovačního potenciálu: TAH si klade za cíl prosazovat interdisciplinaritu jako klíčovou podmínku rozvoje inovačního potenciálu nových technologií, umění, společenských a humanitních věd.
  • Sdílení inteligence a výzkumných infrastruktur: Centrum chce spolupracovat a sdílet intelektuální potenciál a výzkumné infrastruktury s cílem posílit praktické dopady svého úsilí.
  • Založení společného centra pro realizaci vizí: TAH se bude snažit o založení společného centra pro podporu realizace svých vizí jak na národní, tak mezinárodní úrovni.
  • Otevřenost výzvám světa: TAH se otevírá výzvám současného i budoucího světa a plánuje řešit tyto výzvy společně s dalšími sektory.
  • Vytváření nových studijních programů: Společně s partnerskými institucemi chce TAH vytvořit nové studijní programy zaměřené na zvládání výzev budoucnosti.
  • Aktivní účast na tvorbě politik: Centrum hodlá aktivně přispívat do tvorby a realizace politik, včetně debat o klíčových současných problémech a budoucích výzvách.
  • Inovace výzkumných metod a rozvoj nových: V zájmu rozvoje interdisciplinárních akademických výstupů se TAH zavazuje inovovat výzkumné metody a rozvíjet nové.
  • Dialog s veřejností pro zvýšení dopadů: Centrum plánuje vést otevřený dialog s veřejností s cílem zvýšit dopady svých výstupů a zapojit společnost do koncipování výzkumných otázek.

Všechny tyto cíle byly sepsány do společného Manifestu, který je možno si přečíst ZDE.

Foto: TAH

CIIRC – hrdá součást TAH:

Jsme velice rádi, že Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) je jednou z klíčových součástí TAH a může tak přispět k rozvoji této inovační platformy a podílet se na interdisciplinárním propojení v oblasti technologií, umění a humanitních věd. Zahajovací akce na UMPRUM se účastnila i prof. Olga Štěpánková, vedoucí oddělení biomedicínského inženýrství a asistivní technologie z CIIRC.

„Myslím si, že vůbec nemůžeme pochybovat o tom, že spojení TAH je přirozené, protože vazba i napětí mezi technologií a uměním už dlouhá léta existuje. Například když se objevil první fotoaparát, mnozí se této technické konkurence v zobrazování reality obávali. Stejně i v okamžiku, kdy se začaly tisknout knihy s obrázky, zaznívaly pochyby o tom, jestli taková masová produkce nebude mít negativní vliv na umění. Ukázalo se, že umění vždy dokázalo z takové spolupráce velmi dobře těžit a všichni dobře víme, že z kinematografie a ostatních spřízněných oborů se staly významné a oblíbené umělecké obory, které od svého vzniku inspirují umělecký pokrok. Přesně tak doufáme, že takto bude postupovat i další spolupráce umění a technologie. Zrovna tak spolupráce s humanitními obory je pro nás velmi zajímavá a přirozená, protože chápeme, že ke vzniku mnoha problémů, se kterými se svět teď potýká, přispěla právě technologie. A cítíme tedy i svoji společenskou zodpovědnost pomáhat zase hledat cestu ven,“ řekla prof. Olga Štěpánková na zahajovací diskusi při představené nově vzniklého TAH.

S touto širokou vizí a ambicemi se TAH stává klíčovým hráčem v podpoře inovací, vzdělávání a výzkumu v České republice, a to díky spolupráci a angažovanosti svých členů, delegátů a podporovatelů. Těšíme se na další úspěchy, které TAH přinese v roce 2024 a dále.

Prohlédněte si video z průběhu zahájení celé akce TAH:

Fotogalerie z akce:

Previous articleVladimír Mařík a Ondřej Velek součástí delegace doprovázející premiéra Fialu do indického Džajpuru
Next articleVladimír Mařík a Ondřej Velek součástí delegace doprovázející premiéra Fialu do indického Džajpuru