ELLIS Associate Unit Lviv: Součástí sítě ELLIS se stává i nová přidružená pobočka ve Lvově na Ukrajině

0
844
Zdroj: ELLIS network

ELLIS – European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (Evropská laboratoř pro učící se a inteligentní systémy) vytváří novou přidruženou pobočku ve Lvově na Ukrajině.

Sídlí na Fakultě aplikovaných věd (FAS) Ukrajinské katolické univerzity (UCU) ve Lvově a je první z nového typu přidružených poboček ELLIS, které vznikají v perspektivních výzkumných laboratořích v rozvíjejících se lokalitách. Hlavním cílem nového pracoviště je podpora špičkového výzkumu v zemi, přilákání kvalifikovaných odborníků a další integrace ukrajinských výzkumníků a společností do širší evropské AI komunity. Spolu se Lvovem má nyní ELLIS 43 pracovišť v 17 zemích napříč Evropou a v Izraeli.

Přidružené pobočky (tzv. Associate Units) představují fyzické výzkumné laboratoře, které mají potenciál stát se předními centry pro výzkum umělé inteligence a jsou zakládány v zemích, kde zatím neexistuje plnohodnotná pobočka ELLIS (tzv. ELLIS Unit). Tyto přidružené pobočky jsou úzce propojeny s alespoň jednou stávající ELLIS Unit, která pomáhá nové přidružené pobočce budovat vazby na celou síť ELLIS. V případě Lvova tuto roli zastává ELLIS Unit Prague při ČVUT, která má se Lvovem dlouhodobou spolupráci ve výzkumu a výměně studentů.

Přidružená pobočka ELLIS ve Lvově je zřízena při Laboratoři strojového učení (MLLab) Fakulty aplikovaných věd (FAS). MLLab vznikla v září 2018 s cílem vytvořit prostředí motivující studenty bakalářského a magisterského studia k vědecké kariéře a k účasti na projektech aplikovaného výzkumu. Z laboratoře již vzešly dva startupy a několik členů laboratoře prezentovalo své výsledky na špičkových konferencích v oborech zaměřených na strojové učení. Zřízením přidružené pobočky ELLIS si ukrajinští výzkumníci kladou za cíl stát se centrem vědecké excelence podporujícím vysoce kvalitní výzkum v zemi a ústředním bodem ekosystému pro propojení IT průmyslu a akademické sféry v regionu. Dalším cílem je prohloubení vazeb s ostatními výzkumnými pracovišti v Evropě.

Mezi výzkumné oblasti nového partnerského pracoviště patří strojové učení s aplikacemi v oblasti 3D počítačového vidění, tzv. “embodied AI”, tj. umělá inteligence, která interaguje s fyzickým prostředím,   navigace robotů ve vnitřních prostorách, zpracování přirozeného jazyka s důrazem na jazyky s omezenými zdroji, biologické a lékařské zobrazování, dolování  a objevování znalostí v textech v přirozeném jazyce a odpovědná umělá inteligence.

„Nové přidružené pobočky identifikují silné vědecké instituce v oblasti umělé inteligence v zemích, kde zatím nepůsobí žádné pobočky ELLIS. Chceme těmto institucím umožnit přístup do sítě ELLIS a doprovázet je na jejich cestě k jejich plnohodnotnému členství,“ zdůrazňuje Josef Šivic, člen správní rady ELLIS a ředitel pražské pobočky ELLIS Unit Prague. „Máme velkou radost, že můžeme přivítat Lvov v síti ELLIS. Jsme nadšeni z vynikající prace výzkumníků ve Lvově a těšíme se na úzkou a plodnou spolupráci.“

„Zřízení ELLIS Associate Unit ve Lvově pomůže posílit výzkumný potenciál ukrajinských kolegů tím, že nabídne více příležitostí ke spolupráci mezi akademickými institucemi a průmyslem. To také přiláká více talentovaných studentů a mladých odborníků k náročným projektům výzkumu a vývoje. Stát se součástí renomované výzkumné sítě ELLIS je v těchto turbulentních dobách velmi inspirující; členství podpoří spolupráci a přenos znalostí mezi různými výzkumnými skupinami v zemi i v celé Evropě. To podnítí vědecký, ekonomický a sociální rozvoj v regionu,“ říká Rostyslav Hryniv, ředitel nové ELLIS Associate Unit Lviv ve Lvově, profesor UCU a vedoucí MLLab.

O ELLIS

ELLIS je celoevropská síť excelence v oblasti umělé inteligence. Staví na strojovém učení jako hybné síle moderní umělé inteligence a jejím cílem je zajistit trvalé mezinárodní prvenství umělé inteligence vytvořené v Evropě propojením špičkových výzkumníků v této oblasti a vytvořením multicentrické výzkumné laboratoře umělé inteligence, která propojí prvotřídní výzkumné instituce zabývající se umělou inteligencí v Evropě. Od svého založení v roce 2018 se ELLIS rozrostla do sítě zahrnující 43 pracovišť v 17 zemích, 16 výzkumných programů a celoevropský doktorský program. Členové ELLIS mají za cíl  spoluvytvářet budoucnost umělé inteligence v Evropě tím, že posouvají vědecké a technologické hranice pro vytvoření prospěšné a bezpečné umělé inteligence zaměřené na člověka.

ELLIS Unit Prague sídlí na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) na ČVUT. Sdružuje několik předních vědců a jejich týmů se společným cílem řešit klíčové vědecké výzvy v oblasti umělé inteligence a vytvářet inovace s pozitivním dopadem na ekonomiku a společnost.

Previous articleGlobal Goals Summit 2024 na CIIRC
Next articleVědci z CIIRC ČVUT vyvinuli novou metodu, která umožňuje prohledávat obrazová data z autonomních vozidel pomocí přirozeného jazyka