Tomáš Pajdla spoluautorem příspěvku oceněného čestným uznáním - Marrovou cenou za nejlepší příspěvek - na ICCV 2021

0
4423

Příspěvek Viewing Graph Solvability via Cycle Consistency, jehož spoluautory jsou Federica Arrigoni, Andrea Fusiello, Elisa Ricci a Tomáš Pajdla, získal na konferenci ICCV 2021 v Montrealu čestné uznání –  Marrovu cenu za nejlepší příspěvek. ICCV – IEEE International Conference on Computer Vision – patří mezi nejprestižnější konference v oboru počítačového vidění s více než 1600 přijatými příspěvky (z více než 6000 přihlášených příspěvků) v roce 2021. 

Tomáš Pajdla ze skupiny Aplikovaná Algebra a Geometrie na CIIRC ČVUT je hodnocen podle Guide2Research jako třetí český nejlepší vědec v oblasti počítačového vidění. Na předchozí konferenci ICCV v roce 2019 byl spoluautorem Nejlepšího studentského příspěvku

Navrhli jsme novou formulaci a algoritmus pro určení, zda je graf kamer řešitelný, tj. jednoznačně určuje projektivní kamery z obrazů. Dříve známé teoretické podmínky buď necharakterizovaly  úplně řešitelnost všech zobrazovacích grafů, nebo byl jejich výpočet mimořádně obtížný, protože vyžadují řešení systému polynomiálních rovnic s velkým počtem neznámých.

 

Hlavním výsledkem našeho příspěvku je metoda pro snížení počtu neznámých využitím cyklů v grafu kamer. Náš výsledek přispívá k porozumění řešitelnosti (i) dokončením klasifikace všech dříve nerozhodnutých minimálních grafů až do 9 uzlů, (ii) rozšířením praktického testování řešitelnosti až na minimální grafy s 90 uzly a (iii) zodpovězením otevřené výzkumné otázky, zda je konečná řešitelnost ekvivalentní řešitelnosti. Naši metodu demonstrujeme na reálných datech, a ukazujeme, že v praktických situacích se objevují neřešitelné grafy.

Pro aplikace je důležité, že náš výsledek pomáhá rozpoznat situace, kdy není k dispozici dostatek informací pro 3D rekonstrukci z nekalibrovaných obrazů. To činí rekonstrukční algoritmy rychlejšími a robustnějšími.

Výzkum, díky kterému vznikl příspěvek, byl podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj – projekt IMPACT (reg. no. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15 003/0000468) a programem EU H2020 projekt SPRING (No. 871245).

Federica Arrigoni, Andrea Fusiello, Elisa Ricci, Tomas Pajdla; Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021, pp. 5540-5549

Previous articleCenu za nejlepší příspěvek na konferenci RTCSA získal tým vědců z CIIRC a FEL ČVUT
Next articleCIIRC ČVUT má ambice významně posunout výzkum umělé inteligence, založil pro to nové oddělení