Cenu za nejlepší příspěvek na konferenci RTCSA získal tým vědců z CIIRC a FEL ČVUT

0
4890

Ondřej Benedikt, Michal Sojka, Pavel Zaykov, David Hornof, Matěj Kafka, Přemysl Šůcha a Zdeněk Hanzálek získali cenu za nejlepší příspěvek (Best Paper Award)  Thermal-Aware Scheduling for MPSoC in the Avionics Domain: Tooling and Initial Results na mezinárodní konferenci IEEE RTCSA – International Conference on Embedded and Real-Time Computing Systems and Applications.

Tým vědců z oddělení Průmyslové informatiky CIIRC ČVUT a studentů Fakulty elektrotechnické pracoval pod vedením Michala Sojky na výzkumu energeticky a tepelně efektivního rozvrhování pro vícejádrové systémy, které budou díky svým výpočetním možnostem využívány v oblastech leteckého a automobilového průmyslu.

Výsledky ukazují, že optimalizace rozvrhů vykonávaných aplikací přináší výrazné snížení teploty zařízení, až o 12 %, což může mít pozitivní vliv nejen na spolehlivost a bezpečnost těchto zařízení, ale také na jejich spotřebu energie.

Výzkum probíhal v rámci mezinárodního projektu Thermac, na kterém ČVUT spolupracuje s polytechnickou univerzitou v Portu a s průmyslovým partnerem, firmou Honeywell.

Konference RTCSA (International Conference on Embedded and Real-Time Computing Systems and Applications) konaná pod záštitou IEEE proběhla ve dnech 18. až 20. srpna 2021. Vědci z celého světa zde prezentovali a diskutovali nové výsledky z teorie a praxe v oblastech vestavěných systémů a systémů reálného času.

O. Benedikt, M. Sojka, P. Zaykov, D. Hornof, M. Kafka, P. Šůcha, and Z. Hanzálek. Thermal-aware scheduling for mpsoc in the avionics domain: Tooling and initial results. In 2021 IEEE 27th International Conference on Embedded and Real-Time Computing Systems and Applications (RTCSA), pages 159–168, 2021

Previous articleVideoblog: Zařízení Teplátor jako budoucnost českého teplárenství?
Next articleTomáš Pajdla spoluautorem příspěvku oceněného čestným uznáním - Marrovou cenou za nejlepší příspěvek - na ICCV 2021