Mezinárodní projekt RICAIP změní podobu průmyslové výroby, jak ji známe dnes

0
3536

Projekt RICAIP, Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu, má za cíl vytvořit evropskou infrastrukturu propojených testbedů pro Průmysl 4.0. V těchto zařízeních – testbedech se bude testovat a zkoumat koncept flexibilní distribuované výroby, který má za cíl zásadním způsobem posunout a změnit průmyslové standardy.

Přední zástupci participujících institucí, tedy CIIRC ČVUT, CEITEC VUT, DFKI a ZEMA se sešli na půdě Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, který celý projekt koordinuje, aby ještě před oficiálním zahájením projektu v září 2019 diskutovali jednotlivé body strategie a přidělili kompetence k definovaným úkolům v projektu.

Setkání zahájili Vít Dočkal, a profesor Vladimír Mařík, hlavní řešitel projektu, kteří zdůraznili jedinečnou příležitost, který tento projekt přináší pro českou vědu i pro průmysl.

Co je to projekt RICAIP

RICAIP – Research and Innovation Centre for Advanced Industrial Production – Výzkumné inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu

CIIRC ČVUT společně s dalšími významnými partnery VUT-CEITEC, DFKI a ZeMA získali evropskou podporu, aby vybudovali centrum excelence a rozvíjeli zcela nový koncept distribuované průmyslové výroby  realizované
formou služby
. Pilířem RICAIP je geograficky rozptýlená nicméně propojená síť experimentálních a testovacích průmyslových provozů organizovaná v rámci jednoho integrovaného evropského průmyslového testbedu. Tímto se pokládají základy zcela nové výzkumné infrastruktury EU pro oblast pokročilé průmyslové výroby, která v EU doposud chyběla.

Evropské centrum excelence RICAIP je budováno v souladu s nejlepší mezinárodní praxí. Zcela zásadním atributem Centra je jeho samospráva a operativní autonomie. Kromě masivních investic do rozvoje testbedů v Praze a Brně, přináší RICAIP i potřebné prostředky pro rozvoj excelentních týmů, zejm. díky tzv. tenure vedeckým pozicím.

Projekt RICAIP s délkou trvání 6,5 let je financován z výzvy H2020 Teaming 2 (15 mil. EUR) a výzvy OPVVV Teaming (téměř 35 mil. EUR).

Previous articleProfesor Mařík na česko-izraelském inovačním fóru
Next articleBulletin Průmyslu 4.0 - Voda / vzdělávání pro průmysl