Nejen cihly a malta, ale integrace myslí a strojů. To je Stavebnictví 4.0, zaznělo na Fóru Stavebnictví

0
2430
Foto: J. Ryszawy

Již třetí setkání inovátorů, zástupců státu a firem v oblasti stavebnictví se konalo 14. listopadu 2023 v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT pod taktovkou Národního centra Stavebnictví 4.0. K tématům strategické diskuse v rámci Fóra Stavebnictví 4.0 patřila nejen transformace stavebnictví v oblasti technologické, ale také např. v oblasti práva. Zástupci firem představili úspěšné realizace a trendy do budoucna.

V prvním bloku diskuse nazvaném Fabrikace jako součást českého stavebnictví vystoupili zástupci vlády, Filip Žežulka z Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Leona Gergelová Šteigrová, zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj (MMR).

„Je zřejmé, že pro oblast stavebnictví jsou v dnešní době klíčové dvě oblasti, a to digitalizace a udržitelnost. Naše schopnost reagovat na tyto dvě výzvy bude mít dopad na konkurenceschopnost naší země. A právě spolupráce veřejného a soukromého sektoru spolu s potenciálem vysokých škol je pro tento rozvoj klíčová,“ řekla vrchní ředitelka sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování Leona Gergelová Šteigrová, MMR.

I pro Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje spolupráce s Národním centrem Stavebnictví 4.0 (NCS 4.0) významný krok směrem k modernizaci stavebního odvětví v souladu s aktuálními globálními trendy. „Integrace digitálních technologií a konceptu Building Information Modeling (BIM) do stavební praxe, podporovaná výzkumem a inovacemi v NCS 4.0, posiluje efektivitu projektů a umožňuje plně využít potenciálů digitalizace pro zlepšení kvality, bezpečnosti a udržitelnosti stavebních prací,“ vysvětluje Filip Žežulka, MPO a dodává: „Společně s NCS 4.0. chceme posunout české stavebnictví do nové fáze inovací a excellence.“

Druhá část Fóra se zaměřila především na praktické aspekty a představení již existujících realizací v oblasti digitální fabrikace a aditivních technologií v oblasti různých stavebních materiálů (beton, dřevo, cihla), včetně aspektů udržitelnosti. Ty představili zástupci společností Autodesk, Kuka, VCES, Wienerberger, VESPER Homes, So Concrete a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.

Například robotické zdění aktuálně zažívá v Česku raketový vzestup, kdy jenom v příštím roce bude postaveno více jak 40 000 m2 bydlení a do tří let se dočkáme růstu roboticky vyzděné plochy až na závratnou úroveň třičtvrtě milionu metrů čtverečních. To je trend, který je určitě třeba neopomenout.

Diskusi shrnul ředitel Národního centra Stavebnictví 4.0 prof. Radoslav Sovják: „Panorama zítřka vyžaduje nejen cihly a maltu, ale také integraci myslí a strojů. Dosáhnout této souhry nepůjde bez dlouhodobé strategie s jasným cílem: budovat udržitelné dědictví pro budoucí generace.“

Previous articleJsou iGen, ale jejich lásce k technice je třeba jít naproti
Next articleBulletin Průmyslu 4.0 - 7-9/23 Strojové učení, umělá inteligence, logistika, energetika, udržitelnost