AMazED

Název: Demand-driven additive manufacturing upskilling in RIS countries
Registrační číslo: 22121
Poskytovatel dotace: EIT Manufacturing – Evropská Unie
Doba řešení: 01/2022 – 12/2022
Rozpočet: Celkem: 249.741 EUR
ČVUT: 55.000 EUR
Hlavní řešitel za CIIRC: Ing. Pavel Burget, Ph.D.
Koordinátor: Aalto University
Dalčí účastníci: ČVUT v Praze
Intechcentras
TU Wien
DeskArtes Oy

Anotace:

Projekt AMazED si klade za cíl zvýšit využití aditivní výroby v Evropě prostřednictvím nabídky odborného vzdělávání, které je určené pro vývojáře a manažery ve výrobních firmách.

Na rozdíl od současné nabídky odborného vzdělávání zaměřeného na aditivní výrobu, která je dostupná na trhu, je náš vzdělávací koncept navržen tak, aby odpovídal specifickým potřebám konkrétního trhu.