FACTORIS II

 

Název: Learning Factories for Digital Transformation of SMEs II
Registrační číslo: 22247
Webové stránky projektu: https://www.factoris.digital/
Poskytovatel dotace: EIT Manufacturing – Evropská Unie
Doba řešení: 01/2022 – 12/2022
Rozpočet: Celkem: 250.000 EUR
ČVUT: 36.000 EUR
Hlavní řešitel za CIIRC: doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.
Koordinátor: STUBA – Slovenská technická univerzita v Bratislave
Další účastníci: ČVUT

Inesc Tec

Fraunhofer

INEGI

Joanneum Research

Anotace:

Projekt FactorRIS si klade za cíl podporovat digitální transformaci malých a středních výrobních podniků zemí RIS směrem k bezodpadové výrobě.

 

V rámci projektu budou identifikovány typické problémy, kterým zpravidla výše popsaná transformace čelí. Zároveň budou vyvinuty postupy „best practice“ pro konkrétní úkoly, které se vážou k minimalizaci produkce odpadu, tedy optimalizace procesu, monitorování stavu, prediktivní údržba, prodloužení životnosti zařízení dodatečným vybavením atd. Identifikované výzvy a navrhovaná řešení budou demonstrována v reálných testovacích provozech partnerů projektu.