LIFT Europe

 

Název: PanEuropean Network of Learning Factories
Registrační číslo: 20078
Webová stránka: eitmanufacturing.eu
Poskytovatel dotace: EIT Manufacturing
Doba řešení: 01/2020 – 12/2020 (12 months)
Rozpočet: Celkový: 299.991 €
ČVUT: 10.625 €
Hlavní řešitel za CIIRC: doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.
Koordinátor: Polytechnic University of Milan
Další účastníci: Laboratory for Manufacturing Systems and Automation, University of Patras
Aalto University
Chalmers University of Technology
Czech Technical University in Prague
Mondragon University
Polytechnic University of Milan
MADE
TU Braunschweig
TU Darmstadt
TU Wien
TU Delft
University of Applied Sciences and Arts of Souther

Anotace:

V rámci projektu LIFT Europe je budován vzdělávací ekosystém, který podpoří výzkum a transfer technologií z akademické sféry do průmyslu.

Cílem LIFT Europe je vybudovat rozsáhlou síť experimentálních a školících pracovišť, vzdělávacích továren – „Learning Factories“ – v Průmyslu 4.0. Mimo to LIFT Europe vytváří evropské společenství pro vývoj, testování a šíření inovativních vzdělávacích metod a nástrojů, které umožní udržitelnou spolupráci člověka s robotem. Poskytuje bezpečné učební prostředí jak pro univerzity, tak i pro malé a střední průmyslové podniky, a to víceúrovňové (technici/ kvalifikovaní pracovníci) i multitechnologické (např. spolupráce člověk-robot, aditivní výroba, inteligentní údržba apod.), což bude přínosem pro současné i budoucí pracovníky. Jednotlivé kurzy, tzv. digital nuggets, budou publikovány na Guided Learning Platform EIT Manufacturing.