M-NEST-RIS

Název: Network for Empowering People in Added-Value Manufacturing Systems and Technologies – Regional Innovation Scheme
Registrační číslo: 20039
Webová stránka: m-nest-ris.eu
Poskytovatel dotace: EIT Manufacturing
Doba řešení: 01/2020 – 12/2020 (12 měsíců)
Rozpočet: Celkový: 244.248 €
ČVUT: 70.000 €
Hlavní řešitel za CIIRC: doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.
Koordinátor: Faculty of Engineering – University of Porto
Další účastníci: Laboratory for Manufacturing Systems and Automation (LMS), University of Patras
Czech Technical University in Prague
INESC-TEC Institute for Systems and Computer Engineering
Inegi
Faculty of Engineering – University of Porto
University of Tartu

Anotace:

Projekt M-NEST-RIS cílí na vzdělávání v oblasti added-value manufacturing (AVM), se zaměřením na vytvoření distribuované „Teaching and Learning Factory“. Projekt M-NEST-RIS použije k vytvoření inovativních vzdělávacích aktivit technologie, procesy, stroje i software z testbedů zúčastněných partnerů. V návaznosti na priority strategie RIS3 je projekt orientován zejména na automobilový průmysl. Projekt je zaměřen na země, které jsou považovány za země s nižší inovační kapacitou – ČR, Estonsko, Řecko a Portugalsko.