Noc Vědců nově v budově ČVUT – CIIRC

0
8277

I letos se ČVUT připojilo k celonárodní vědecko-technické popularizační akci Noc vědců. Ta se konala dne 6. října v době od 17.00 do 23.00 hodin a jejím tématem byla mobilita. Během večera a noci se mohli zájemci o techniku seznámit se zajímavými projekty z dílny ČVUT v Praze a nahlédnout do prostor, které za běžného provozu nejsou veřejnosti přístupné.

Program Noci vědců na ČVUT letos nabídl rekordní počet fakult a součástí. Hlavním lákadlem byla prezentace v budově ČVUT – CIIRC, která se na jednu noc stala společným domovem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, Fakulty dopravní a Fakulty biomedicínského inženýrství.

Kromě prohlídky mnoha interaktivních exponátů a exkurzí se návštěvníci z řad široké veřejnosti hojně zapojovali do připravených přednášek a diskuzí. Celkově branami ČVUT během večera prošlo 3500 vědychtivých návštěvníků.

V Testbedu, specializované laboratoři CIIRC pro Průmysl 4.0 s robotickou výrobní linkou, bylo ve spolupráci s firmami Siemens a ŠKODA AUTO otevřeno digitální okno do budoucnosti výroby. Bylo předvedeno, jak je možné testovat a zprovozňovat výrobní systémy ještě před jejich fyzickou realizací. Kromě fyzických komponentů laboratoře umožňuje rozšířená realita s využitím brýlí HoloLens zobrazit stroje nebo díly, které ve skutečnosti neexistují a jsou jenom simulované. Přes tyto brýle lze vidět na dopravníku díly a roboty, jenž je skládají dohromady, přičemž díly i roboty existují pouze v simulaci.

Hosté mohli ocenit pohybové a senzorické schopnosti záchranářského robotu z projektu TRADR, který úspěšně pomáhal například po loňských zemětřeseních v Itálii, nebo výsledky projektu UP-Drive: Automated Urban Parking and Driving, jenž se zabývá problémy spojenými s autonomním rozhodováním vozidel. Odpočinout si návštěvníci mohli u našeho robotického baru, náš robobarista připravoval voňavou kávu.

Jedné z přednášek v tzv. Červené učebně s názvem Autonomní robotika a výsledky CIIRC v ní se ujal pan prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc., zástupce ředitele CIIRC. Mimo projektu TRADR a záchranářského robota mohli účastnící přednášky zhlédnout videoukázky a fotografie z různých cvičných i reálných misí.

Previous articleNávštěva ministrů Štecha a Zaorálka v CIIRC ČVUT
Next articlePozdrav od Prof. Dr. Johanna Wanka účastníkům česko-německého workshopu