Jaká je budoucnost inteligentních robotů podle prof. Jitendry Malika?

0
543
Foto: ČVUT

Ve světě počítačových věd a pokročilých technologií není jméno Jitendra Malik neznámé. Tento indicko-americký akademik, profesor elektrotechniky a počítačových věd Arthura J. Chicka na UC Berkeley, který je také na částečný úvazek vedoucím vědeckého výzkumu ve společnosti Meta, přijal pozvání dr. Josefa Šivice, držitele ERC Advanced Grant FRONTIER, a navštívil nedávno náš institut. Jeho přítomnost zde nebyla bez důvodu: Profesor Malik zde totiž přednášel na téma „When we will have inteligent robots?“ a jeho návštěva zahrnovala i diskuzní setkání s výzkumným týmem IMPACT a prohlídku experimentálního pracoviště RICAIP Testbed Praha. Přednáška p. Malika byla další ze série IMPACT seminářů.

Při této příležitosti sdílel prof. Malik své rozsáhlé znalosti a představy o budoucnosti robotiky. Hlavním tématem byly průlomy v deep learning (hlubokém učení) a jejich aplikace v rozpoznávání řeči, počítačovém vidění, zpracování přirozeného jazyka, ale i v oblastech jako je např. predikce struktury proteinů.

Profesor Malik poukázal na to, že robotika je obzvlášť náročná disciplína, jelikož roboti se musí učit z vlastních zkušeností v kontextu svého unikátního prostředí, na rozdíl od jiných oblastí, kde lze čerpat z již existujících dat. Zdůraznil potřebu trénování robotů v simulaci a následného přenesení dovedností do reálného světa, protože neexistují žádné předem připravené databáze chování, z nichž by se dalo čerpat. Demonstrací několika dovedností, jako je chůze robotů na nohou (čtyřnohá a humanoidní), navigace a obratná manipulace – otáčení předmětů v ruce a odšroubování uzávěrů lahví, ukázal výsledky práce jeho výzkumného týmu.

Foto: ČVUT
Foto: ČVUT

Dále zmínil vývoj metody „Rapid Motor Adaptation“, která umožňuje adaptivní řízení robotů v rámci deep learning. Při pohledu do budoucnosti vidí prof. Malik paralely mezi vývojem motorických dovedností u dětí a robotikou, což naznačuje možné směry dalšího výzkumu.

Jeho výzkumná práce, která zahrnuje anizotropní difúzi, normalizované řezy, zobrazování s vysokým dynamickým rozsahem, tvarové kontexty a R-CNN, přinesla několik významných poznatků a metodologií v oblasti počítačového vidění, robotiky a umělé inteligence. Tato práce mu zajistila několik prestižních ocenění, včetně IEEE PAMI-TC Distinguished Researcher in Computer Vision Award 2013, the 2014 K.S. Fu Prize 2014 od the International Association of Pattern Recognition, ACM-AAAI Allen Newell Award 2016, IJCAI Award for Research Excellence in AI 2018, a IEEE Computer Society Computer Pioneer Award 2019.

Návštěva prof. Jitendry Malika v Praze byla velkou příležitostí pro české vědce a studenty získat cenné poznatky a inspirací pro budoucí výzkum. Jeho přednáška a diskuse nabídly účastníkům nový pohled na budoucnost inteligentních robotů. Návštěva prof. Malika v Praze byla podpořena díky grantovému projektu ERC Advanced Grant „FRONTIER“.

Celý záznam přednášky prof. Jitendry Malika je možné zhlédnout zde:

Fotogalerie

Previous articleStavební hackathon, diskuse s influencery i univerzitní městečko: to vše připravuje Národní centrum Stavebnictví 4.0 na Stavebním veletrhu v Brně
Next articleNové číslo Pražské Techniky 2/2024