Jaké možnosti využití umělé inteligence se otevírají veřejné správě? O konkrétních příkladech se dnes diskutovalo na ČVUT

0
4853

Připravované i realizované projekty jako je třeba náborová aplikace pro armádu nebo implementace umělé inteligence (AI) v prostředí ministerstva práce a sociálních věcí a také hlavního města Prahy. O tom a dalším dnes mluvili účastníci specializovaného workshopu “AI pro veřejnou správu”, který v rámci „Dnů AI“ pořádaly na ČVUT spolek prg.ai, Evropské centrum pro digitální inovace EDIH CTU a Digitální a informační agentura (DIA).  Na pražské technice se setkala téměř stovka zástupců ministerstev, úřadů, krajů, obcí, ale i dalších složek veřejné správy a státních podniků. Diskutovali o tom, do jakých oblastí a jak nejlépe je možné zavádět umělou inteligenci a nové digitální technologie.

Na dnešní akci, která se konala na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC ČVUT, se prezentovaly konkrétní případové studie digitalizace veřejné správy z ČR a ze zahraničí. Ukázalo se, že největší výzvou není jen samotné technologické řešení, ale vůbec schopnost už na začátku identifikovat vhodné projekty pro maximální využití přínosů umělé inteligence. Při realizaci a zavádění inovativních řešení do praxe pak veřejné instituce stejně jako firmy narážejí na připravenost a ochotu zaměstnanců pracovat v novém digitalizovaném prostředí a ztotožnit se s nutností změn.

„Právě na překonávání bariér při zavádění AI jsou zaměřeny služby a programy, které poskytujeme ve spolupráci s dalšími partnery zapojenými do Evropského centra pro digitální inovace EDIH při ČVUT,“ uvádí Jaroslav Lískovec, ředitel EDIH CTU, a doplňuje: „Stejně tak jako další EDIHy v ČR pomáháme malým a středním firmám. Na ČVUT se také zaměřujeme na projekty pro veřejnou správu a samosprávu. Díky prostředkům EU můžeme většinu našich služeb poskytovat zdarma.“ 

Vývoj posledních měsíců kolem umělé inteligence je rychlý a je téměř nemožné udržet si přehled o aktuálním dění. I proto se letošní Dny AI, které se konají postupně během čtyř týdnů v říjnu a listopadu ve čtyřech městech, zaměřily na představení konkrétních příkladů z praxe. „Cítili jsme, že je důležité připravit specializované bloky pro veřejnou správu a instituce, protože právě jim se nabízí celá řada příležitostí pro využití AI,“ zdůrazňuje Lukáš Kačena, který stojí v čele prg.ai, a upřesňuje: „Chtěli jsme ukázat širokou paletu řešení, která už jsou ve veřejné správě používána nebo se na jejich zavedení pracuje. Myslíme, že je užitečné sdílet příklady dobré praxe a nechat se inspirovat ostatními. A také představit EDIH CTU, který dokáže AI nástroje přizpůsobit situaci a potřebám veřejného zadavatele. Tím může být ministerstvo, krajský úřad nebo třeba i menší obec.“ 

Prostřednictvím služeb na míru nabízí EDIH CTU například řešení zaměřená na dopravu na místní a regionální úrovni, kdy vhodné modely mohou analyzovat a predikovat dopravní provoz, zácpy, a předcházet tak nehodám či jiným komplikacím. EDIH CTU přizpůsobuje pokročilé automatizované systémy tak, aby pomáhaly i v takových oblastech, jako je údržba veřejného majetku, plánování oprav nebo předcházení problémů s infrastrukturou ve veřejném prostranství. Specifické potřeby se pak otevírají u specializovaných veřejných provozů, jako jsou opravárenské, zpracovatelské nebo výrobní pracoviště státních nebo městských firem, ale i armády nebo policie. Pro tyto účely mohou navíc zájemci využívat experimentální prostředí RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT, kde si mohou zadavatelé otestovat řešení ještě před ostrým zavedením do provozu.

„Digitální transformace a digitalizace veřejné správy je naším hlavním úkolem. Nejen že vede k vyšší efektivitě, zlepšení procesů, ale ve svém důsledku i k úsporám. Umělá inteligence je tak jedním z nástrojů, který nám může v tomto procesu do budoucna pomoci,“ uvádí Martin Mesršmíd, ředitel DIA. „Jelikož se digitalizace řeší napříč všemi úrovněmi a složkami veřejné správy, dává nám spolupráce s EDIH CTU a prg.ai velký smysl.“

 

Foto: Jakub Čihák, PRG.ai

Previous articleKoncert Akademického orchestru ČVUT - 17. listopadu 2023
Next articleAI Award za výzkum a vývoj pro Josefa Šivice