Organizační struktura

Zástupci CIIRC ve strukturách ČVUT

 • Rada pro rozvoj ČVUT (kontakt Z. Fillová)     Ing. Petra Mikešová
 • Hodnotitelská komise SGS                           doc. Ing. Přemysl Šůcha, Ph.D.
 • Věda a výzkum ČVUT                                    prof. Olga Štěpánková 
  • V3S/RIV strategie hodnocení výkonů     doc. Tomáš Pajdla
  • V3S hlavní administrátor za CIIRC          Jana Tulingerová                  
 • Rada pro vnitřní hodnocení                         prof. Vladimír Kučera
 • Rada IS/ICT                                                Ing. Jan Kreps
 • Garant zpracování osobních údajů
 • Knihovní rada                                              prof. Václav Hlaváč
  • Správa dílčí knihovny CIIRC                    Iveta Flanderová