CIIRC a FS ČVUT opět participovali na workshopu v oblasti vzdělávání pro Průmysl 4.0

0
2342

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT) a Fakulta strojní (FS ČVUT) Českého vysokého učení technického v Praze navázali na první úspěšný workshop na téma „Vzdělávání pro Průmysl 4.0“, který pořádalo Národní centrum průmyslu 4.0 (NCP4.0) pro pracovníky z regionálních pracovišť Národního pedagogického institutu České republiky (NPI – www.npicr.cz). V polovině září 2020 proběhlo opakování této úspěšné akce a účastníci z NPI navštívili další workshop.

Pracovníci NPI měli možnost se seznámit s ukázkami moderní průmyslové výroby v Testbedu pro Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT a také s aktuálními výzvami pro moderní vzdělávání pro Průmysl 4.0, které jsou prakticky realizovány v rámci projektů Cluster 4.0 a skupiny projektů konsorcia EIT Manufacturing. Náplň workshopu vycházela z programu prvního setkání, o kterém jsme informovali v aktualitách na začátku září.

Účastníci také v rámci workshopu navštívili centrum 3D tisku CIIRC ČVUT a Testbed pro Průmysl 4.0, kde se seznámili s některými technologiemi a postupy, které jim byly představeny v teoretické části semináře.

Semináře se zúčastnilo téměř třicet metodologů a specialistů odborného vzdělávání z regionálních pracovišť NPI, kteří ocenili program sestavený na míru jejich požadavkům a zejména jeho vysokou odbornou úroveň.

Podpora vzdělávacích aktivit prostřednictvím spolupráce s průmyslem je jednou z oblastí, kterým se věnuje výše zmíněný projekt Cluster 4.0. Rozvíjí mezinárodní mezisektorovou spolupráci díky propojení CIIRC ČVUT s německým institutem pro umělou inteligenci DFKI a českými i globálními průmyslovými podniky. Výzkumným tématem tohoto projektu je problematika systémové integrace a vytvoření jednotné flexibilní softwarové architektury pro adaptabilní výrobní systémy. Projekt je podpořen v rámci OP VVV ze strukturálních fondů.

EIT Manufacturing je součástí Evropského institutu inovací a technologií (EIT – European Institute of Innovation and Technology), založeném Evropskou unií v roce 2008 jakožto integrální součásti programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020. EIT Manufacturing se v rámci této iniciativy zaměřuje na inovace v průmyslu a výrobě. EIT Manufacturing vytváří skutečnou inovační komunitu a buduje síť ekosystémů pro získávání znalostí, dovedností a nových příležitostí. Propojuje inovační firmy s investory a výzkumnými i vzdělávacími institucemi. Členskou základnu tvoří kolem padesáti subjektů ze 17 evropských zemí. ČVUT v Praze je jediným českým členem; zároveň obdržel statut hlavního regionálního kontaktního místa – EIT Manufacturing Hub.

foto: úvodní – L. Legierski, níže – archiv FS

 

Previous articleSmartguide: nový průvodce po Kampusu Dejvice pro studenty, zaměstnance a návštěvníky
Next articleTEPLATOR - dostupné teplárenství 21. století