Pro průmysl

Cílem CIIRC Technology Transfer (TT) je sdílet výsledky výzkumu s průmyslem i širokou veřejností mnoha různými způsoby: prostřednictvím formálního licencování technologií, smluvního nebo sponzorovaného výzkumu, poradenství, studentských projektů, publikací v časopisech, na konferencích, knihách atd. Čtyři základní způsoby, jak s námi spolupracovat:

Licencování, smluvní výzkum a poradenství

Je primárním způsobem spolupráce s průmyslovými partnery na dobře definovaných a časově omezených projektech. Zaměstnanec CIIRC je připraven spolupracovat na základě dohody, v níž je uvedena míra projektu. Smlouva bude jasně definovat, jak používat a zacházet s právy duševního vlastnictví (IP) CIIRC. Práva IP mohou být výhradní nebo nevýhradní.

Sponzorovaný výzkum

Je obvykle vizionářský, dlouhodobější výzkumný projekt. Dohoda obvykle definuje pouze oblast a směr výzkumu. Naši PhD. studenti a výzkumní pracovníci se často zapojují do tohoto typu projektů, zejména financovaných evropskými nebo vládními kancelářemi. Tyto projekty mohou být rovněž spolufinancovány z průmyslu. Exkluzivní dlouhodobý výzkum pro průmyslové partnery je také možný.

Studentské MSc. a BSc. projekty

Jsou typicky kratší projekty s velmi dobře definovanými cíli. Obvykle se snažíme realizovat tyto projekty zcela nebo částečně jako disertační, diplomové, bakalářské nebo semestrální práce. Studenti, kteří se připojují k průmyslovým projektům, jsou obvykle podporováni stipendiem. Ukázalo se, že je výhodné mít poradce z průmyslu, který studentovi pomáhá. Podporujeme především projekty, které studenti realizují přímo v prostorách eClub research inkubátoru. Pokud je to vhodné, mohou být vyjednány výjimky.

Program: residenčního výzkumu

se snaží přiblížit akademické pracovníky a průmysl. V rámci tohoto programu nabízíme vytvoření sdílené laboratoře. Dynamicky vytvoříme tým pracovníků CIIRC, studentů a expertů z různých oborů, kteří pracují společně a řeší problémy partnerů. Tento program je také řízen individuálně na základě smlouvy. Smlouva se zadavatelem může být koncipována s výhradním právem k vzniklému intelektuálnímu vlastnictví.