Digitalizace výroby: Transformace dat v informace

0
661

Datum / čas
Date(s) - 14.04.
14:00 - 16:00

Kategorie ne Kategorie


Digitalizace výroby: Transformace dat v informace

Online seminář: středa 14. dubna 2021, 14:00 – 16:00

seminář můžete sledovat prostřednictvím MS Teams zde https://bit.ly/39W5AOA

   

Od ředitelů výrobních firem víme, že je v oblasti digitalizace výroby aktuálně nejvíce zajímá právě práce s daty. Tedy schopnost správně data číst a využít pro efektivní manažerské rozhodování.
Zajímá-li téma i vás, připojte se na odborný seminář Digitalizace výroby: Transformace dat v informace.
Odborníci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) představí, v čem CIIRC ČVUT firmám pomáhá při jejich snaze využít nástroje digitalizace pro zefektivnění chodu své firmy.

Seminář pořádá CIIRC ČVUT ve spolupráci s Národním centrem Průmyslu 4.0 (NCP4.0) v rámci „DIH Community Days“ projektu DIH-World. Témata jsou předmětem výzkumných řešení Testbedu pro Průmysl 4.0, který je součástí mezinárodního centra excelence RICAIP, a to v rámci projektů EIT Manufacturing a Cluster 4.0.

Seminář můžete sledovat online přes MS Teams na tomto linku: https://bit.ly/39W5AOA

Program:

14:00 – 14:05 Úvod semináře
14:05 – 14:35 Digitální zralost podniku: Lubomír Kristek, analytik, NCP 4.0
14:35 – 15:20 Sběr dat ze strojů a jejich přeměna na informace – ukázkové realizace: Pavel Burget, ředitel Testbedu pro Průmysl 4.0 CIIRC ČVUT
Petr Kolář, zástupce vedoucího oddělení Průmyslová výroba a automatizace, CIIRC ČVUT
15:20 – 15:50 Využití metod strojového učení pro nahrazení rutinní práce operátorů strojů: Petr Kadera, vedoucí skupiny Inteligentních systémů pro průmysl, CIIRC ČVUT
15:50 – 16:00 Mezinárodní iniciativa pro bezpečné sdílení průmyslových dat

DIH-World Project_ Community Days_vf

 

 

Seminářem vás provede a moderování se ujme Alena Burešová, Senior Manager for Industry R&D, Národní centrum Průmyslu 4.0.

Lubomír Kristek (NCP4.0) na úvod představí nezávislou expertní metodiku, která umožní firmám analyzovat úroveň zralosti z pohledu digitalizace procesů a zavedené technologie. Vysvětlí důležité aspekty pro volbu výsledného řešení, které bude v praxi proveditelné i ekonomicky výhodné. Upozorní na nejčastější chyby, kterých se výrobní podniky při zavádění digitálních technologií v praxi dopouštějí.
Pavel Burget a Petr Kolář (CIIRC ČVUT) představí, jak si v praxi mohou firmy sběr dat vyzkoušet a získaná data zpracovávat ve smysluplné informace v testovacích podmínkách v Testbedu pro Průmysl 4.0 CIIRC ČVUT dříve, než potřebné technologie implementují ve své společnosti. Představí několik úspěšných příkladů sběru a vyhodnocení dat ze strojů z praxe.
Petr Kadera (CIIRC ČVUT) vysvětlí, jak je možné za využití metod strojového učení nahradit rutinní práce operátorů a dosáhnout významného zefektivnění výroby. Seznámí vás s možnostmi sdílení dat v mezinárodním prostředí při současném zachování jejich suverenity a bezpečnosti.

Seminář bude vysílán online a hosté budou moci v jeho průběhu klást otázky. Záznam semináře bude k dispozici k následnému zhlédnutí.

Tyto projekty získaly finanční prostředky z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantových dohod č. 952176 a 857306.