ELISE

Název: European Learning and Intelligent Systems Excellence
Registrační číslo: 951847
Webová stránka: www.elise-ai.eu
Dotační výzva: H2020-ICT-48: Towards a vibrant European network of AI excellence centres, RIA
Akronym: ELISE
Doba řešení: 9/2020 – 08/2023
Rozpočet: Celkový rozpočet: 11.984 mil. EUR
CIIRC ČVUT: 1.1 mil. EUR
Hlavní řešitel za CIIRC: Dr. Ing. Josef Šivic
Koordinátor: Aalto Korkeakoulusaatio Sr, Finland
Partneři projektu: Aalto University
University of Tübingen
University of Amsterdam
Technical University of Denmark
Johannes Kepler Universität
University of Cambridge
Consorzio Interuniversitario Nazionale Per L’informatica
Universitat de València
Max Planck Society
Radboud University Nijmegen
ETH Zürich
Oxford University
University College London
Knowledge 4 all Foundation
Saidot OY
Oticon S/A
FundingBox Accelerator
Siemens AG
Zalando SE
Fraunhofer
Spinverse
EnliteAi

Evropská laboratoř pro umělou inteligenci ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems) je celoevropská vědecká organizace zaměřená na výzkum a rozvoj umělé inteligence (AI) založené na metodách strojového učení jako jsou např. hluboké neuronové sítě umožňující počítačům učit se z dat a zkušeností.

Řešení projektu ELISE se účastní 105 excelentních pracovišť, které jsou součástí ELLIS. Cílem projektu je přilákat do Evropy špičkové studenty a vědce, podílet se na excelentním základním výzkumu a propojit celoevropskou vědeckou komunitu v oblastech opírajících se o strojové učení.

ELISE koordinuje PhD a postdoc program s cílem přilákat a vzdělávat talenty světové úrovně v rámci Evropy. ELISE organizuje mobility program pro studenty a zkušené výzkumné pracovníky, zaměřený na výzkumné pobyty a workshopy, s cílem podpořit vzájemnou spolupráci. ELISE zpracuje případové studie s cílem implantovat je v rámci platformy AI4EU a v malých a středních podnicích v Evropě, a přispěje k urychlení integrace metod strojového učení u SME, start-upů a inkubátorů.

CIIRC ČVUT, jako vedoucí pracovního balíčku, koordinuje program mobility pro zkušené výzkumné pracovníky s cílem podporovat krátkodobé a dlouhodobé vědecké pobyty v rámci komunity AI. CIIRC ČVUT také přispívá k realizaci grantových výzev určených pro SME a start-upy.

Tento projekt získal finanční prostředky z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 951847.