Knihovna softwarových modulů pro modelování, řízení a optimalizaci procesů a systémů

Výsledek projektu: Národní centrum kompetence – Kybernetika a umělá inteligence
Registrační číslo: TN01000024
Název dílčího projektu: Složité systémy pro rozvrhování, plánování a řízení
Typ výsledku: Software

Knihovna se skládá ze softwarových rutin, modulů a aplikací určených jak do první tak vyšší vrstvy řízení průmyslových a energetických technologií a vytvořených podle konceptu Industry 4.0.

Softwarové moduly jsou implementovány včetně rutin pro ladění parametrů v aplikačních oblastech hutního průmyslu, energetiky, průmyslové logistiky a elektropohonů. Zvláště jsou vyvinuty pokročilé algoritmy pro zvyšování účinnosti a zároveň snižování energetické náročnosti komplexních průmyslových procesů v podpůrných vývojových prostředích MATLAB a Python s následným překladem do kódů C/C++. Poté jsou vyvinuty na modelu procesu založené softwarové moduly pro monitorování a optimalizaci komplexních průmyslových procesů.

Algoritmy určené do řídicí vrstvy management procesu jsou implementovány pro robotické automatizované výrobní linky a průmyslové komunikační protokoly. Nakonec simulační modely klíčových komponent průmyslových a energetických technologií jsou testovány v režimu hardware-in-the-loop.