Home Týmy a laboratoře VIII. PLAT: Vědecké řízení platforem

VIII. PLAT: Vědecké řízení platforem

Oddělení PLAT vědeckého řízení platforem podporuje a koordinuje výzkum mezi různými odděleními nebo skupinami uvnitř CIIRC, mezi CIIRC a dalšími součástmi ČVUT v Praze a také mezi CIIRC a externími pracovišti.

Profesor Kučera byl požádán o vedení tohoto oddělení, protože je světově uznávaný vědec v oblasti automatického řízení a zároveň má bohaté zkušenosti s vedením ústavu AV ČR (ředitel), vysokoškolského ústavu ČVUT (ředitel) a fakulty ČVUT (děkan).

Vedoucí oddělení

Jméno: Vladimír Kučera
Telefon: +(420) 224 354 102
Email: vladimir.kucera(at)cvut.cz

PLAT se dělí do skupin:

které zastřešují rozsáhlé projekty.

PLAT dále koordinuje činnost platforem existujících: