Na CIIRC ČVUT vzniká evropské centrum excelence pro průmyslovou robotiku a umělou inteligenci - RICAIP

0
4268

Po více než dvou letech příprav a náročném vícekolovém hodnocení získal CIIRC ČVUT evropský projekt RICAIP (Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production). Díky RICAIP vzniká na CIIRC ČVUT evropské centrum excelence pro průmyslovou robotiku a umělou inteligenci se startovací podporou téměř 50 mil. EUR.

CIIRC ČVUT společně s dalšími významnými partnery VUT-CEITEC, DFKI a ZeMA bude v rámci RICAIP rozvíjet zcela nový koncept distribuované průmyslové výroby a průmyslové
výroby realizované formou služby
. Pilířem RICAIP je geograficky rozptýlená nicméně propojená síť experimentálních a testovacích průmyslových provozů organizovaná v rámci jednoho integrovaného evropského průmyslového testbedu. Tímto se pokládají základy zcela nové výzkumné infrastruktury EU pro oblast pokročilé průmyslové výroby, která v EU doposud chyběla.

Evropské centrum excelence RICAIP je budováno v souladu s nejlepší mezinárodní praxí. Zcela zásadním atributem Centra je jeho samospráva a operativní autonomie. RICAIP vznikl jako autonomní jednotka v rámci CIIRC ČVUT, která je řízena a dohlížena vlastními orgány se zastoupením členů konsorcia a mezinárodně uznávaných odborníků. Kromě masivních investic do rozvoje testbedů v Praze a Brně, přináší RICAIP i potřebné prostředky pro rozvoj excelentních týmů, zejm. díky tenure (track) pozicím.

RICAIP je postaven na strategickém mezinárodním partnerství a je budován ve spolupráci s nejvýznamnějšími pan-evropskými sítěmi pro umělou inteligenci (CLAIRE a ELLIS).

Projekt RICAIP s délkou trvání 6.5 let je financován z výzvy H2020 Teaming 2 (15 mil. EUR) a výzvy OPVVV Teaming (téměř 35 mil. EUR). Úspěšnost v této evropské soutěži činila cca 5%.

CIIRC ČVUT, jakožto koordinátor projektu potvrdil svoji klíčovou integrující roli při rozvíjení Národní iniciativy Průmyslu 4.0 a Národní strategie umělé inteligence.