ManuLearn

Název: Learning through manufacturing challenges
Registrační číslo: 20136
Webová stránka: manulearn.eu
Poskytovatel dotace: EIT Manufacturing – European Union
Doba řešení: 01/2020 – 12/2020 (12 months)
Rozpočet: Celkový: 306.661 €
ČVUT: 62.500 €
Hlavní řešitel za CIIRC: doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.
Koordinátor: Laboratory for Manufacturing Systems and Automation, University of Patras
Další účastníci: Laboratory for Manufacturing Systems and Automation, University of Patras
Czech Technical University in Prague
Tecnalia
LINPRA
Intechcentras

Anotace:

Projekt ManuLearn si klade za cíl posílit inovační kapacitu zúčastněných zemí prostřednictvím vzdělávacího programu a rozvoje digitalizace s cílem čelit budoucím výrobním výzvám. Propojí jednotlivé výrobní firmy, vědecká pracoviště a univerzity v rámci tematických workshopů, na kterých budou jednotlivé strany sdílet své zkušenosti a společně řešit problémy – jak akademicko-teoretické, tak reálné situace z výrobní praxe: kombinací konceptů Teaching Factory (TF) a Learning Factory (LF) za využití Open Innovation practices, které splňují požadavky studentů i firem. Každá případová studie spolu se získanými znalostmi bude sdílena s celou komunitou v rámci EIT manufacturing.