PS: Energetika 4.0

Skupina PS 4.0 se zaměřuje na moderní jaderné energetické systémy (např. levná výroba tepla, zadní část palivového cyklu, zlepšení využití stávajících jaderných paliv) a možnosti nízkopotenciální akumulace tepla (např. využití dusičnanových solí a instrumentace pro vysoké teploty a agresivní prostředí). Pro tyto účely vybudovala a provozuje na CIIRC vlastní laboratoř s experimentální smyčkou a experimentálním zásobníkem.

Výzkumná témata: 

  • Ukládání tepla
  • Instrumentace a využití dusičnanových solí
  • Jaderná paliva a termohydraulika
  • Jaderné teplárenství

Projekty:

  • pokročilé metody ukládání tepla (Vývoj technologického celku pro inovativní ukládání energií s využitím fázové změny materiálu)
  • návrh systému řízení reaktivity
  • Teplator
  • optimalizace skladování použitého jaderného paliva
  • Energy Storage při produkci elektřiny
  • ochrana povrchu zirkoniových slitin kompozitními polykrystalickými diamantovými povlaky

Vedoucí skupiny

CIIRC CTU, PRAHA

Jméno: Radek Škoda

Email: radek.skoda@cvut.cz

Vědečtí pracovníci: Radek Škoda, Jan Škarohlíd, Tomáš Kořínek