CIIRC ČVUT se aktivně zapojuje do obnovy Ukrajiny - ve Varšavě jednal o konkrétních projektech se zástupci ukrajinských samospráv

0
961

Přes probíhající válečný konflikt na východě Ukrajiny má podpora obnovy této země, strategicky položené mezi Evropou a Ruskem, již nyní smysl. Snahy o její rychlou stabilizaci jsou v mezinárodním zájmu, proto jí nejrůznější státy poskytují finanční, materiální, ale i odbornou pomoc a know-how v mnoha oblastech, jako je třeba hospodářství, infrastruktura, energetika, bezpečnost a další.

Jednou z významných událostí spojených s obnovou Ukrajiny byl mezinárodní veletrh ReBuild Ukraine 2023, který se konal ve Varšavě ve dnech 15. -16. února. Cílem veletrhu bylo představit účastníkům a návštěvníkům, jaké aktuální projekty a příležitosti pro podnikání a investice se v této oblasti nabízí. Setkaly se zde stovky firem a organizací z 22 zemí světa, například z Velké Británie, Rakouska, Belgie, Finska či dokonce z Koreje. Tato velká mezinárodní účast umožnila navázat kontakty a vyměnit si zkušenosti a know-how v oblasti obnovy infrastruktury – například rekonstrukce silnic a mostů, modernizace průmyslových podniků nebo výstavba nových energetických zdrojů. Veletrh ukázal také možnosti pro investice do sektoru IT, zdravotnictví a vzdělávání.

Kromě toho se zde konaly také odborné semináře a přednášky a dvě velké samostatné konference na téma investic a příležitostí pro obnovu, které navštívila řada státníků a významných představitelů evropských zemí. Oficiální účast na veletrhu mělo třeba Německo, Itálie, Dánsko či naše republika.

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky byl na veletrhu zastoupen Kryštofem Šulcem z oddělení kognitivních systémů a neurovědy a Michalem Huptychem z oddělení biomedicínského inženýrství a asistivních technologií. Veletrh byl rovněž unikátní příležitostí k jednání s ministrem průmyslu a obchodu Josefem Síkelou, který přislíbil převzetí záštity nad projektem zaměřeným na obnovu Ukrajiny, jehož realizace na CIIRC již probíhá. Dále proběhla jednání s panem Tomášem Kopečným, zmocněncem Vlády ČR v oblasti obnovy Ukrajiny, o možnostech financování aktivit projektu. Jednání budou pokračovat nadále v Praze.

Největšímu zájmu se na veletrhu těšil ukrajinský pavilon, který nabízel stánky 23 komunit, jež utrpěly škody v důsledku invaze. Návštěvníci se tak mohli setkat například se starosty, členy městských zastupitelstev, členy asociací apod. Zástupci CIIRC díky spolupráci s Inspireli Awards oslovovali jednotlivé zástupce s konkrétními vizemi, nápady a možnostmi pomoci. Velkým přínosem v komunikaci se zástupci samospráv byla memoranda o spolupráci podepsaná mezi Inspireli Awards a Mykolajivskou vojenskou správou a mezi Inspireli Awards a městem Mykolajiv. Na základě společného projektu ČVUT CIIRC a Inspireli Awards byla dohodnuta předběžná spolupráce na architektonických návrzích pro mezinárodní letiště v Dnipru, hlavní třídu v Irpini a State Tax University v Irpini.

Pevně věříme, že na kontakty získané na veletrhu ve Varšavě navážeme a spolupráci ČVUT CIIRC na obnově Ukrajiny budeme dále prohlubovat.

 

Foto (Kryštof Šulc)

TZ Business klubu Ukrajina https://www.businessklubukrajina.cz/zajemci-o-obnovu-ukrajiny-se-setkali-ve-varav

——

Aktivní zapojení CIIRC do obnovy Ukrajiny dokládá i to, že na konci minulého roku bylo mezi zástupci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, Fakulty informačních technologií ČVUT a agenturou CzechTrade podepsáno memorandum o spolupráci v projektu Poptávky a nabídky Ukrajina 2022. Cílem tohoto společného projektu je efektivně, ekonomicky a digitálně podpořit obnovu ukrajinského podnikatelského prostředí, a to se současným zapojením Business klubu Ukrajina vedeným Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Celý článek o těchto aktivitách si můžete přečíst ZDE.

Previous articleKoncert Akademického orchestru ČVUT
Next articleChytrý robot, který vás bezpečně převede přes přechod