Souvislosti k odvolání ředitele CIIRC prof. V. Maříka rektorem ČVUT

Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček odvolal 4. 6. 2018 prof. Vladimíra Maříka z funkce ředitele CIIRC. Tento nečekaný a s relevantními orgány uvnitř ČVUT předem neprojednaný krok vyvolal protesty mezi zaměstnanci CIIRC, a také uvnitř a vně ČVUT. Tato stránka dokumentuje související dostupné informace.

Události jsou v obráceném časovém pořadí, tj. nejnovější nahoře.

Po necelých pěti měsících týmu CIIRC i rektorovi ČVUT podařilo najít východisko z krizové situace, v níž se CIIRC octnul po odvolání ředitele CIIRC 4. 6. 2018. Tým CIIRC věří, že se ústav může vrátit k normální práci. Václav Hlaváč udržoval tuto čásosběrnou webovou stránku a 1. 11. 2018 ji uzavírá. Stránka uzavřenou zůstane, pokud bude mít CIIRC na ČVUT normální podmínky k činnosti.

 • 1. 11. 2018
  – Nově jmenovaný pověřený ředitel CIIRC ČVUT Mgr. Ondřej Velek, Ph.D. pověřil prof. Vladimíra Maříka funkcí vědeckého ředitele CIIRC ČVUT.
  – Mgr. Ondřej Velek, Ph.D. byl pověřen rektorem ČVUT doc. V. Petráčkem funkcí ředitele CIIRC.
  – Ředitel CIIRC ČVUT prof. V. Kučera ukončil funkci ředitele CIIRC k 31. 10. 2018, za což zaslouží poděkování kolektivu pracovníků CIIRC a spolupracujících studentů, protože úspěšně provedl CIIRC krizovým obdobím.
 • 31. 10. 2018
  – AS ČVUT naprostou většinou hlasů členů AS ČVUT schválil znění Statutu ČVUT a Organizačního řádu ČVUT.
 • 26. 10. 2018
  – Zasedání legislativní komise AS ČVUT, který Statut a Organizační řád CIIRC pečlivě projednal a doporučil AS ČVUT ke schválení.
  – Schůzka na Úřadu vlády ČR s Výborem za účasti rektora ČVUT, ředitele CIIRC a prof. V. Maříka. Schůzka pomohla najít kompromis ve znění Statutu CIIRC a organizačního řádu CIIRC.
 • 23. 10. 2018
  – Rektor ČVUT tyto dokumenty s několika úpravami předložil v řádném termínu AS ČVUT s tím, že na drobných úpravách se pracuje.
  – Ředitel CIIRC ČVUT prof. V. Kučera předložil rektorovi návrh Statutu CIIRC a Organizačního řádu CIIRC. Jde o vnitřní předpisy ČVUT, které vyžadují schválení Akademickým senátem ČVUT.
 • 20. 10. 2018 Email rektora ČVUT doc. V. Petráčka členům Akademického senátu ČVUT krátce reagující na dohodu o dalším působení CIIRC na ČVUT podepsanou 19. 10. 2018.
 • 19. 10. 2018
  – Ministryně průmyslu a obchodu (MPO) České republiky Ing. Marta Nováková vedla v odpoledních hodinách jednání o budoucnosti CIIRC a návrhu projektu RICAIP. V její delegaci byl doc. Karel Havlíček, místopředseda RVVI, náměstek MPO Ing. Petr Očko, Ph.D., náměstek ministra (MŠMT) PhDr. Pavel Doleček. Rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka doprovázela kancléřka ČVUT Ing. Lucie Orgoníková. CIIRC ČVUT zastupoval ředitel prof. Vladimír Kučera a koordinátor RICAIP prof. Vladimír Mařík. Výsledkem jednání byl podpis „Prohlášení“ o dalším působení CIIRC na ČVUT, které by měla podstatně snížit napětí spojené s CIIRC ČVUT i připravovanou přihláškou RICAIP. Prohlášení vedlo k ustavení Výboru, jehož členy se na místě stali ministryně průmyslu a obchodu M. Nováková, ministr školství R. Plaga a místopředseda RVVI K. Havlíček. Dalšími dvěma členy se později stanou dva zástupci ČVUT, děkani fakult majích dohody o spolupráci s CIIRC. Zpráva na webu MPO.
  – Po podpisu dohody byla krátká tisková konference. O dohodě i tiskové konferenci informovala Česká televize ve své hlavní zpravodajské relaci Události (42:54 až 43:56 min. vysílání). Nově vznikne místo vědeckého ředitele CIIRC (prof. Vladimír Mařík). Rektor vypsal výběrové řízení na ředitele CIIRC. Vznikne nový kontrolní orgán dohlížející na výzkumnou a ekonomickou nezávislost projektů v CIIRC. Tým CIIRC ČVUT obnoví práce na evropské přihlášce RICAIP II, která se má podat do poloviny listopadu 2018.
  – Součástí dohody je také závazek mediálního klidu. To se projeví i na této časosběrné stránce.
  Email V. Dočkala rektorovi ČVUT dokazující rektorův omyl ve vyjádření pro Deník N z 18. 10. 2018, z něhož ovšem chce vyvozovat trestní stíhání. V. Dočkal žádá rektora o veřejnou omluvu.
 • 18. 10. 2018 Článek v Deník N: „Institut robotiky se na papíře „nafoukl”, aby dostal grant, tvrdí rektor ČVUT. Nesmyslný výpad, reaguje odvolaný ředitel“.
 • 17. 10. 2018 Dopoledne jednání rektora ČVUT doc. V. Petráčka s ředitelem CIIRC prof. V. Kučerou a prof. V. Maříkem. Informace prof. V. Kučery a prof. V. Maříka z CIIRC ČVUT o jednání:
  Rektor ČVUT nás informoval, že vstoupí do jednání s prof. Wolfgangem Wahlsterem (ředitelem DFKI v německém Saarbrückenu) s cílem odblokovat jednání o osudu projektu RICAIP, který v očích německých partnerů utrpěl článkem z pátku 12. 10. 2018 v Lidových novinách s titulkem „Rektor ČVUT volá na pomoc Merkelovou“. Rektor ČVUT potvrdil, že převezme proces přípravy projektu RICAIP a maximálně urychlí jednání s německou stranou tak, aby bylo možno projekt RICAIP dokončit do termínu podání (15. 11. 2018). Prof. V. Kučera a prof. V. Mařík konstatovali, že do vyjasnění manažerské struktury RICAIP nemůže CIIRC ČVUT na přihlášce projektu pracovat. Jednání se zúčastnila též paní kancléřka ČVUT Ing. Lucie Orgoníková.
 • 16. 10. 2018
  – Ministryně průmyslu a obchodu ČR Ing. Marta Nováková, její náměstek Ing. Petr Očko, Ph.D. jednali s rektorem ČVUT na půdě ČVUT o osudu přihlášky projektu RICAIP II.
  – Rektor ČVUT doc. V. Petráček vypsal výběrové řízení na místo ředitele CIIRC s uzávěrkou 3. 1. 2019 a nástupem od 1. 4. 2019. Článek v Novém deníku.
 • 15. 10. 2018 Tisková zpráva ČVUT k titulku Rektor ČVUT volá na pomoc Merkelovou k rektorem autorizovanému rozhovoru v Lidových novinách z 12. 10. 2018.
 • 13. 10. 2018 Diskuse rektora ČVUT na výjezdním setkání se členy AS ČVUT v domě Fakulty architektury v Kruhu u Jilemnice s 10 členy AS ČVUT.
 • 12. 10. 2018 Rozhovor rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka v Lidových novinách o CIIRC, projektech RICAIP a General Electric Aviation s titulkem Rektor ČVUT volá na pomoc Merkelovu.
 • 11. 10. 2018 V. Hlaváč (člen AS ČVUT) připomenul emailem rektorovi ČVUT, aby písemně odpověděl na otázky předložené již pro zasedání AS ČVUT 3. 10. a tam neodpovězené. Současně pořádal předsedu AS ČVUT, aby otázky předložil jako samostatný bod na příští řádné zasedání AS ČVUT 31. 10. 2018. Emailová odpověď rektora ČVUT V. Petráčka. Předseda AS ČVUT doc. J. Janoušek emailem potvrdil, že bod do programu zařadí.
 • 10. 10. 2018
  – Prof. V. Mařík odpověděl emailem na rektorův otevřený dopis z 9. 10. 2018 a konstatoval, že rektorovým rozhodnutím se ČVUT zřeklo koordinování přihlášky RICAIP.
  – Děkani Fakulty architektury ČVUT prof. L. Lábus a Fakulty dopravní ČVUT doc. Pavel Hrubeš reagovali dopisem a popřeli rektorovo tvrzení, že i oni nesouhlasili s přetvořením CIIRC na fakultu.
 • 9. 10. 2018 Rektor ČVUT otevřeným dopisem akademické obci ČVUT odmítl transformaci CIIRC na fakultu, a tak i prosbu předsedy vlády ČR. Kromě jiného se rektor ČVUT ve svém vyjádření opírá o souhlas všech osmi děkanů fakult ČVUT s tímto krokem.
 • 4. 10. 2018
  – 7:15 až 7:55 setkání předsedy vlády ČR Ing. Andreje Babiše a jeho delegace s pracovníky a studenty CIIRC v Testbedu CIIRC za přítomnosti rektora ČVUT. Pracovníci dali premiérovi a jeho delegaci najevo svoji podporu prof. V. Maříkovi odvolanému z funkce ředitele CIIRC. Premiér rektorovi sdělil, že přišel proto, aby vyřešil ohroženou investici státu do projektu ČVUT-CIIRC, což má i pro premiéra nepříjemné mezinárodní souvislosti. Řekl také rektorovi, že to rektor způsobil svým nepromyšleným odvoláním prof. V. Maříka. Premiér sdělil, že prof. V. Maříka zná z věcné spolupráce, protože mu pomohl s vládní iniciativou Průmysl 4.0. Vláda také usiluje, aby investované peníze do vědy měly také reálný dopad ve výrobě, v průmyslu, což je pro blaho ČR klíčové. Zeptal se veřejně rektora ČVUT, zda by mu mohl říci důvody, proč ředitele CIIRC v červnu odvolal. Rektor ČVUT sdělil, že zde důvody sdělovat nebude. To vyvolalo pobouření zaměstanců a studentů CIIRC. Atmosféru setkání dokládá fotogalerie.
  – 9:00 až 10:00 setkání předsedy vlády ČR Ing. Andreje Babiše a jeho delegace s rektorem ČVUT, prorektory a některými členy AS ČVUT v seminární místnosti v 10. patře budovy ČVUT-CIIRC.
  – Ohlas návštěvy předsedy vlády ČR a jeho delegace na ČVUT kvůli CIIRC v médiích. Lidové noviny (5. 10.) – Babiš přišel na ČVUT , Lidové noviny (5. 10.) – Babiš navštívil ČVUT,  Lidové noviny (5. 10.) – Manažer akademikem
 • 3. 10. 2018 Zasedání AS ČVUT, které mělo na programu bod „Zpráva o aktuální situaci na CIIRC a souvisejících záležitostech“. V bodu přednesl zastupující ředitel CIIRC prof. V. Kučera svoji prezentaci. Poté vystoupil koordinátor přihlášky projektu RICAIP a vedoucí oddělení Inteligentní systémy v CIIRC prof. V. Mařík. K bodu byla poměrně rozsáhlá diskuse. Rektor se vyhnul jasné odpovědi na požadavek řídicího výboru RICAIP, zda navrhne AS ČVUT přetvoření CIIRC na fakultu.
 • 2. 10. 2018
  Dopis předsedy vlády ČR Ing. Andreje Babiše členům AS týkající se situace v CIIRC.
  – 13:10 Email sekretariátu předsedy vlády ČR Ing. Andreje Babiše členům AS ČVUT.
  – 21:46 Email předsedy AS ČVUT doc. J. Janouška členům AS informující např. o neveřejném setkání předsedy vlády ČR se členy AS ČVUT, kolegia rektora, zastupujícího ředitele CIIRC prof. V. Kučery za účasti ministra (MŠMT) Dr. R. Plagy, místopředsedy RVVI doc. K. Havlíčka, místopředsedy Správní rady ČVUT Dr. E. Palíška. Tématem setkání ve čtvrtek 4. 10. 2018 bude situace v CIIRC.
 • 26. 9. 2018 Prof. V. Kučera, zastupující ředitel CIIRC ČVUT připravil prezentaci pro bod o CIIRC ČVUT pro jednání AS ČVUT 3. 10. 2018.
 • 24. 9. 2018 Prof. V. Hlaváč, člen AS ČVUT a zástupce ředitele CIIRC ČVUT položil pro jednání AS ČVUT 3. 10. 2018 rektorovi ČVUT doc. Vojtěchovi Petráčkovi devět otázek týkajících se řízení ČVUT.
 • 21. 9. 2018 O situaci v CIIRC ČVUT jednala Rada (vlády) pro vědu, výzkum a inovace v bodu B5 o situaci na CIIRC ČVUT. Připravuje se dopis předsedy rady k záležitosti. Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. Podrobnosti jsou v usnesení.
 •  7. 9. 2018 Schůze zaměstnanců a dalších členů CIIRC svolané předsedou sněmu a zastupujícím ředitelem CIIRC. Cílem schůze bylo vysvětlit současnou situaci, osud přihlášky projektu RICAIP a očekávané kroky. Na shromáždění bylo formulován prohlášení členů CIIRC adresované Akademickému senátu ČVUT a rektorovi ČVUT doc. V. Petráčkovi. Prohlášení se podpisuje elektronicky na intranetu CIIRC. Zde je seznam členů CIIRC, kteří prohlášení podepsali.
 •  5. 9. 2018 Sněm CIIRC se v průběhu letních prázdnin 2018 v souvislostí se situací v CIIRC po odvolání ředitele několikrát snažil o domluvu s Akademickým senátem ČVUT. Předsednictvo AS ČVUT tyto žádosti nevyslyšelo a někteří jeho členové vyjádřili pochybnosti o Sněmu CIIRC. Předseda Sněmu CIIRC Z. Hanzálek spolu s V. Hlaváčem poslali předsednictvu AS ČVUT email s vysvětlením smyslu Sněmu CIIRC a jeho právního zakotvení.
 • 3. 9. 2018 ČT24, pořad Studio ČT24, začátek pořadu 13:33, začátek sedmiminutového příspěvku na téma Spor ve vedení ČVUT začíná v minutě 9:03 pořadu. Rozhovor s Vladimírem Maříkem, Vítem Dočkalem a rektorem ČVUT Vojtěchem Petráčkem.
 •  1. 9. 2018 Dvouminutový příspěvek o krizi CIIRC v hlavní zpravodajské relaci České televize Události.
 • 31. 8. 2018 Naplnilo se pět výpovědí pracovníků projektového oddělení CIIRC (Vít Dočkal, vedoucí; Eva Doležalová; Petra Mikešová; Petr Šamánek, Eva Troppová). Tito specialisté z ČVUT odešli, což je pro CIIRC a jeho budoucnost obrovská ztráta. Představu o činnosti projektového týmu si lze udělat z předávacího protokolu.
 • 30. 8. 2018 Závěrečná schůzka fáze 1 projektu RICAIP. Domluva s rektorem vústila v jedinou možnost pro ČVUT, jak se podílet na fázi 2 projektu RICAIP s možností získat 50 mil. €. Tato možnost předpokládá přetvoření CIIRC na fakultu. Podrobnosti viz Deník RICAIP.
 • 12. 8. až 30. 8. 2018 období záměrného jednostranného mediálního klidu ze strany CIIRC ČVUT, aby byla lepší atmosféra pro vyjednávání o projektu RICAIP s rektorem ČVUT. Dílčí kroky jednotlivých aktérů jsou zdokumentovány a mohou být zveřejněny později.
 • 12. 8. 2018 Email V. Hlaváče prorektorům ČVUT, děkanům a ředitelům vysokoškolských ústavů týkající se krize CIIRC ČVUT a upozorňující na korespondenci V. Hlaváč <-> rektor ČVUT ze 7., 8. a 9. 9.
 •  9. 8. 2018 Emailová odpověď V. Hlaváče na email rektora ČVUT z 8. 8.
 •   8. 8. 2018 Emailová odpověď rektora ČVUT na dopis V. Hlaváče ze 7. 8.
 • 7. 8. 2018 Dopis zastupujícího ředitele CIIRC ČVUT V. Hlaváče rektorovi ČVUT doc. Vojtěchovi Petráčkovi o nebezpečí, které CIIRC ČVUT hrozí. cc: předseda správní rady ČVUT, členové AS ČVUT.
 •  4. 8. 2018 Rozhovor V. Maříka pro Parlamentní listy s názvem: „Špičkoví vědci žijí v obavách. Pokud chcete něco špičkového dosáhnout v Česku, zapomeňte na to.“
 • 23. 7. 2018 Dvě dlouho připravovaná jednání tří klíčových osobností CIIRC ČVUT a nositelů velkých OP VVV projektů z výzvy excelentní týmy prof. R. Babušky, Dr. Josefa Šivice a Dr. Josefa Urbana, a to s
  – dopoledne s rektorem ČVUT (dvě hodiny)
  – odpoledne se 12 členy AS ČVUT (hodina a půl)
 • 18. 7. 2018 byla podána přihláška RICAIP, 2. fáze, soutěžící o českou podporu z OP VVV. Přihláška byla upravena podle požadavků rektora ČVUT omezujících autonomii potenciálního nového centra. Podle názoru řídicí rady RICAIP tato změna není v souladu s výzvou a může podstatně omezit šanci evropské žádosti projektu, která se bude podávat v listopadu 2018. Čas do evropského podání lze využít pro jednání na české straně, a to uvnitř ČVUT i s MŠMT.
 • 16. 7. 2018 Usnesení č. 3 Řídicí rady projektu RICAIP: The RICAIP Steering Committee agrees with the CTU Rector´s proposal to submit the national (OPVVV) RICAIP project proposal without specific description of RICAIP Management model as it is the only possible solution for continuity of RICAIP Project in the situation when CTU Rector doesn’t abide the RICAIP Steering Committee Resolution No. 1 and 2. Therefore, the Steering Committee is not liable for any damage caused by such incomplete proposal documentation. The RICAIP Steering Committee still insists on its approved management model and such shall be incorporated in the final version of the Business Plan.
 • 13. 7. 2018 (další informace kolem podávání přihlášky RICAIP jsou na zvláštní stránce).
  – 13:19 Email rektora prof. V. Maříkovi a AS ČVUT žádající důrazně omluvu od prof. V. Maříka.
 • 12. 7. 2018 Řídicí rada projektu RICAIP přijala dvě usnesení v vývoji kolem připravované přihlášky Fáze 2, a to:
  – Resolution No.1: The RICAIP Steering Committee disagrees with the new solution for RICAIP management model proposed by CTU Rector on July 11, 2018 as this solution doesn’t comply the H2020 call requirements.
  – Resolution No.2: The RICAIP Steering Committee approves and agrees the compromise solution for RICAIP management model proposed by CIIRC CTU on July 11, 2018 as described in the proposed Memorandum between CTU and CIIRC.
 • 11. 7. 2018 Intenzivně se jedná o osudu přihlášky projektu RICAIP. Rektor odmítá sporný bod Memoranda 3 po poradě s některými děkany. Problémem zůstává řídicí a organizační struktura projektu.
 • 10. 7. 2018
  – Čtyřhodinové jednání rektora ČVUT doc. V. Petráčka se zastupujícím ředitelem CIIRC prof. V. Kučerou, Dr. V. Dočkalem, vedoucím projektové kanceláře CIIRC a prof. V. Hlaváčem, zástupcem ředitele CIIRC. Výsledkem bylo, že Memorandum 3 by mohlo pomoci z krize i podání přihlášky RICAIP. Rektor prověří, zda jediný sporný (zažlucený) bod omezující záměrně pravomoc rektora při odvolání ředitele je právně a pro něho i jinak přípustný.
  Otevřený dopis zaměstnanců Národního centra Průmyslu 4.0 rektorovi ČVUT.
 •  7. 7. 2018 Diskusi o hledání řešení problému s odvoláním prof. V. Maříka z místa ředitele CIIRC urychluje projekt RICAIP (Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production), což je projekt č. 763559 financovaný Evropskou komisí, v programu Horizon 2020 WIDESPREAD-04-2017-Teaming Phase1, Koordinátor: ČVUT-CIIRC. Zodpovědný řešitel: prof.  Vladimír Mařík. Od září 2017 do srpna 2018 (1 rok). Důležitým výstupem projektu je přihláška RICAIP do 2. kola. Ta se připravuje se zahraničními partnery. V případě úspěchu, který je dosti nadějný, by i s národní podporou projekt měl přinést ČVUT asi 450 mil. Kč především pro rozvoj Testbedu Průmyslu 4.0 a 450 mil. Kč pro VUT v Brně. Česká přihláška se podává v polovině července 2018, evropská v prosinci 2018. Požadavek této výzvy je, aby projekt realizovala jednotka (v přihlášce RICAIP CIIRC ČVUT) s velkou mírou autonomie. Fáze 2 vyžaduje dvě přihlášky, a to českou a evropskou. Česká přihláška usiluje o OP VVV finance a má termín 18. 7. 2018 (časová rezerva, aby se MŠMT stačilo vyjádřit před evropskou žádostí). Evropská žádost má termín v polovině listopadu 2018. Obě žádosti musí být schváleny, aby projekt získal financování. Získání této podpory vyžaduje podle výzvy: The proposal for Teaming Phase 2 must: … „Demonstrate how the newly established/upgraded Centre will have full autonomy in decision making. In particular, the Centre of Excellence should have the maximum degree of autonomy in terms of taking its own decisions, being in legal, administrative, operational, personnel and academic matters. The Centre should be able to set and pay competitive salaries for its personnel.
 •  4. 7. 2018
  – Rektor ČVUT dosud neinformoval zaměstnance CIIRC, jak bude krizi řešit.
  – Petra Mikešová vyfotila v Karlových Varech kreslený vtip Vladimíra Jiránka ukazující, že groteskní situace mohou nastat. Původní foto. Upravené foto, kde je vtip a není odlesk výstavní síně.
  – Eva Doležalová poslala rektorovi ČVUT email s urgencí vztahující se k její předchozí komunikaci s rektorem ČVUT.
 •   3. 7. 2018
  Email V. Maříka zaměstnancům CIIRC informujícím o situaci.
  Obě budovy ČVUT CIIRC byly úspěšně zkolaudovány (kolaudační souhlas s užíváním stavby). Tím je dovršena (tvrdá) stavební část projektu ČVUT CIIRC. (Měkká) vědecká část projektu poběží do roku 2020. Poté následuje desetileté období udržitelnosti, tj. do roku 2030.
 •  2. 7. 2018 Rektor ČVUT nezveřejnil odpověď a návrhy řešení krize v CIIRC ČVUT, ač se k tomu sám na zasedání AS ČVUT 27. 6. zavázal.
 • 29. 6. 2018 Rada vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace přijala na svém zasedání toto usnesení (zveřejněno na webu RVVI 10. 7. 2018): Rada se znepokojením sleduje situaci na ČVUT, která byla vyvolána odvoláním prof. Maříka z pozice ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC).  Tato skutečnost významně poškozuje reputaci českého vysokého školství a výzkumu v národním i mezinárodním rámci. Rada vyzývá vedení ČVUT k řešení této situace.
  Pozn.: člen Rady – prof. Mařík se projednávání tohoto bodu neúčastnil (nebyl přítomen v jednacím sále).“
 • 28. 6. 2018 Zasedání Správní rady ČVUT. Zápis byl na webu ČVUT zveřejněn 2018-07-04. V odkazovaném textu jsem žlutě podbarvil text týkající se CIIRC a tématu této webové stránky.
 • 27. 6. 2018 Zasedání AS ČVUT (detailněji zde).
  Schválená usnesení:
  Usnesení 22-13 (protinávrh 2 J. Janouška): AS ČVUT vzal na vědomí odvolání ředitele CIIRC prof. Maříka rektorem ČVUT, které je plně v pravomoci rektora. AS ČVUT je znepokojen sděleními o souvisejících nebezpečích vzniku hmotných škod, např. v podobě odchodu klíčových pracovníků z ČVUT nebo neuskutečněním některých plánovaných projektů. AS ČVUT žádá rektora, aby zamezil vzniku souvisejících hmotných škod na CIIRC ČVUT a na ČVUT a o vývoji situace informoval průběžně AS ČVUT.
  Usnesení bylo přijato. Hlasování: 20-1-12

  Usnesení 22-15: AS ČVUT žádá rektora, aby mu do nejbližšího řádného

  zasedání AS ČVUT předložil písemnou situační zprávu o plnění projektu
  EDS ČVUT-CIIRC a o případných nebezpečích a rizicích, která mohou
  vzniknout pro zdárné plnění tohoto projektu.
  Usnesení bylo přijato. Hlasování: 30-0-4
  – 16:30 Na zasedání AS ČVUT zmínil rektor soukromou iniciativu vedoucího projektového oddělení CIIRC Mgr. Víta Dočkala, Ph.D., o níž od 2018-06-26 jednají a která se mu líbí. Nabízí se elegantní shoda, výhodné řešení pro ČVUT a vyřešení případu odvolání prof. V. Maříka z funkce ředitele CIIRC. Na místě V. Dočkal s prvními myšlenkami seznámil. V. Mařík požádal, aby mu koncept poslali. Rektor souhlasil. Zmínil také, že se chystá výchozí koncept do pondělí 2018-07-02 rozpracovat a zveřejnit. Když V. Hlaváč viděl tuto rýsující se shodu, navrhl, že stáhne svůj návrh usnesení požadující po rektorovi ustavení V. Maříka do funkce ředitele CIIRC, a to za předpokladu, že J. Kybic stáhne protinávrh usnesení 1 a J. Janoušek protinávrh 2. J. Janoušek souhlasil, J. Kybic nesouhlasil. Proto AS o navržených usneseních hlasoval.
  – 16:20 Projev místopředsedy Správní rady ČVUT Ing. Jaroslava Míla, MBA k bodu odvolání ředitele CIIRC prof. V. Maříka. Projev přítomní ocenili potleskem.

  – 13:08 Email J. Kybice členům AS před hlasováním ve věci odvolání ředitele V. Maříka;
  – 12:58 Email předsedy AS ČVUT J. Janouška s druhým protinávrhem k usnesení navrženém V. Hlaváčem.
  – 13:02 Prohlášení 6 z 8 děkanů k věci odvolání ředitele CIIRC V. Maříka (podepsali děkani FSv, FS, FEL, FJFI, FBMI, FIT; nepodepsali děkani FA, FD);
  – 7:58 Email V. Hlaváče členům AS před hlasováním ve věci odvolání ředitele V. Maříka;
 • 26. 6. 2018
  – 23:48 Prof. J. Kybic, člen AS ČVUT zvolený na Fakultě elektrotechnické ČVUT navrhl pro jednání AS ČVUT 2018-06-27 k návrhu usnesení V. Hlaváče návrh protiusnesení.
  – 16:10 Článek V. Hlaváče v iHned.cz „Koule průměrnosti na nohou českých univerzit.“, verze téhož článku v pdf;
  – 15:00 Pravidelné půlroční shromáždění zaměstnanců CIIRC;
 • 25. 6. 2018
  – 23:43 poslal předseda AS ČVUT J. Janoušek email členům AS ČVUT, jehož přílohou byl zápis ze schůzky komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS ČVUT z 20. 6. 2018. Komise vyslechla jak rektora ČVUT doc. V. Petráčka tak i prof. V. Maříka.
  – 17:00 předseda vlády ČR Ing. A. Babiš přijal rektora ČVUT doc. V. Petráčka na jeho žádost za přítomnosti ministra MŠMT Ing. R. Plagy, Ph.D., prof. Vladimíra Maříka a Ing. E. Palíška, člena Správní rady ČVUT a ředitele Siemens Česká republika. Jednali o odvolání V. Maříka z funkce ředitele CIIRC. Předseda vlády i ministr školství vyjádřili v souvislosti s odvoláním ředitele obavu o osud projektu CIIRC a související investici státu ve výši zhruba jedné miliardy korun. Jako nejlepší řešení, které rektorovi doporučili, se jim zdálo vrátit prof. V. Maříka do funkce ředitele;
 • 24. 6. 2018 ve 22:11 Z. Zdráhal z CIIRC ČVUT srovnal impakt publikací rektora V. Petráčka a V. Maříka podle HI-indexu, který bere v úvahu počet spoluautorů. Výsledek zveřejnil na diskusním fóru ČVUT (jen pro akademickou obec ČVUT a neakademické zaměstnance).  Tento příspěvek včetně podrobné analýzy je také zde.
 • 22. 6. 2018 Lidové noviny. Rozhovor s V. Petráčkem: „Klidníme vášně, mířím do Betléma“;
  Email rektora členům CIIRC mj. žádající doložení důvodu výpovědi. Reakce E. Doležalové. Odpověď rektora E. Doležalové. Reakce V. Hlaváče (oficiální, zastupoval ředitele CIIRC);
  Email P. Burgeta rektorovi k reakci firem na odvolání V. Maříka z místa ředitele CIIRC.
 • 20. 6. 2018 od 9:00 do 11:15 Zasedání několika komisí AS ČVUT k případu za účasti rektora ČVUT a prof. V. Maříka. Po úvodním vystoupení aktérů se členové AS ČVUT ptali. (Pozorování V. Hlaváče: Pozitivní byla sama diskuse. Nezdálo se, že by se našla shoda na řešení.); Reportér: Rozhovor „Člověk stvořil robota a rektor odvolal ředitele“ s režisérkou Z. Cejnkovou o časosběrném filmu.
 • 19. 6. 2018 – Email V. Hlaváče členům AS ČVUT žádající o zařazení bodu „Nečekané
  odvolání ředitele CIIRC
  prof. V. Maříka rektorem ČVUT doc. V. Petráčkem a jeho důsledky“ na řádné zasedání AS ČVUT.
 • 18. 6. 2018 – Rozhovor D. Drtinové s prof. V. Maříkem, DVTV; Článek rektora doc. V. Petráčka v Hospodářských novinách „Návrat Maříka do čela kyberústavu už není možný“; Hospodřské noviny. „Profesor Mařík není týmový hráč“; Právo, poslanec Jan Bartošek: „Maříků není nikdy dost“.
 • 16. 6. 2018 – Lidové noviny: Rozhovor s ministrem školství Robertem Plagou.
 • 15. 6. 2018 – Usnesení Sněmu CIIRC adresované především AS ČVUT.
 • 14. 6. 2018 – Email V. Hlaváče členům AS ČVUT. Zdůvodnění žádosti o svolání mimořádného zasedání AS ČVUT. Nespokojenost, že předsednictvo AS ČVUT mimořádné zasedání AS ČVUT nesvolalo.
 • 13. 6. 2018 – Zasedání správní rady ČVUT k situaci v CIIRC (Zápis); V. Mařík se odvolává proti odvolání rektorem; Info.cz: „Otevřený dopis primátorky pro rektora ČVUT: Spouštěč odvolání šéfa CIIRC je směšný a evidentní“; Ing. Petra Mikešová, zástupce vedoucího projektového oddělení CIIRC ČVUT podala výpověď, vede 5 let finančně projekt ČVUT CIIRC.
 • 11. 6. 2018 – Česká televize „Rektora ČVUT a odvolaného šéfa robotiky se snaží usmířit ministr. Zatím bez výsledku“; Parlamentní listy „Odvolání šéfa institutu robotiky ČVUT bylo podle Babiše nesmyslné“; Český rozhlas: „A. Babiš pokládá odvolání … za nesmyslné!; Týden: „Jsou různé alternativy, řekl rektor ČVUT o vyhozeném šéfovi robotiky“.
 •  8. 6. 2018
  13:30 Shromáždění zaměstnanců CIIRC svolané na žádost rektora ČVUT, viz email 5. 6. Následná protestní demonstrace zaměstnanců CIIRC před budovou ČVUT CIIRC, protože rektor nevysvětlil důvody odvolání. (fotogalerie)
  16:00 Setkání ministra (MŠMT) Ing. Roberta Plagy, Ph.D. s rektorem ČVUT doc. V. Odhlásit sePetráčkem a prof. V. Maříkem. Výsledkem byla výzva vedení CIIRC zaměstnancům, aby klidně pracovali a ponechali čas na vyjednávání.
  16:36 Zpráva ČTK v jejich Českých novinách „Zaměstnanci institutu robotiky protestovali proti odvolání Maříka„.
  17:00 Zprávy ČT. Zpráva o protestech v CIIRC ČVUT ve zprávách České televize. Začátek 15. minuta.
  23:00 Zprávy ČT. Podrobnější zpráva o protestech v CIIRC ČVUT ve zprávách České televize. Začátek 37. minuta.
 •  7. 6. 2018 – Lidové noviny, poslední sloupek K. Olivy; dopis Sněmu CIIRC předsedovi AS ČVUT (žádost o svolání mimořádného zasedání AS ČVUT); Dopis tří řešitelů OP VVV projektů výzvy 15 Exceletní týmy prof. Roberta Babušky, Dr. Josefa Šivice, Dr. Josefa Urbana ministrovi (MŠMT), kteří považují svoje projekty za ohrožené odvoláním prof. V. Maříka.
 •  6. 6. 2018 – Článek Hospodářské noviny „Proti odvolání průkopníka robotizace Maříka“; email pověřeného ředitele CIIRC prof. V. Kučery zaměstnancům.; Článek Lidovky.cz: ZVĚŘINA: „Věda bije. Spor uvnitř ČVUT odhaluje manipulativní praktiky.“
 •  5. 6. 2018 – Email rektora pracovníkům CIIRC; článek Lidové noviny „Rektor odvolal kyberšéfa“; Článek Lidovky.cz: „Demonstrativní poprava …“; Otevřený dopis zaměstnanců CIIRC rektorovi ČVUT doc. V. Petráčkovi; PhDr. & Mgr. Vít Dočkal, Ph.D., vedoucí projektového oddělení CIIRC ČVUT podal výpověď. Řídil a vymýšlel 5 let běh projektu ČVUT CIIRC.
 •  4. 6. 2018 – Rektor na rozšířeném kolegiu rektora odvolal ředitele CIIRC V. Maříka, prohlášení rektora; podpisy zaměstnanců CIIRC protestujících proti odvolání (podpisy na papíře k 8. červnu 2018 11:10; podpisy elektronicky); článek Hospodářské noviny, ICT Revue: „Vladimír Mařík odvolán …“; článek Hospodářské noviny: „Rektor se mě chtěl …“
 • 31. 5. 2018 Článek v Lidových novinách „Zastavte ten film, žádal rektor profesora„.
 • 29. 5. 2018 17:10 Vysílání časosběrného filmu Z. Cejnkové: „A člověk stvořil robota„; P. Konvalinka (předchozí rektor ČVUT): Otevřený dopis akademické obci ČVUT. Protest proti omezování akademických svobod rektorem ČVUT (mimo jiné).
 • 28. 5. 2018 Dopis Rektora ČVUT, kterým nařizuje řediteli CIIRC zastavit vysílání časosběrného pořadu o budování CIIRC v České televizi.
 • 27. 5. 2018 Dokumentaristka Zora Cejnková, režisérka časosběrného dokumentárního filmu „A člověk stvořil robota„, poskytla Českému rozhlasu (Radiožurnálu) rozhovor v pořadu Host Lucie Výborné. Rozhovor poskytuje odpověď na otázku, kdo byl iniciátorem filmu.

Stránku udržuje V. Hlaváč. Když máte odkaz nebo dokument, který si myslíte, že sem patří, pošlete ho, prosím.